Danh sách các quốc gia thành viên

Nguồn: uncitral.org/

Tham khảo thêm: cisg.law.pace.edu

State

Signature Ratification, Accession,
Approval, Acceptance or
Succession

Entry into force

Albania 13 May 2009 (b) 1 June 2010
Argentina (a) 19 July 1983 (b) 1 January 1988
Armenia (a) 2 December 2008 (b) 1 January 2010
Australia 17 March 1988 (b) 1 April 1989
Austria 11 April 1980 29 December 1987 1 January 1989
Belarus (a) 9 October 1989 (b) 1 November 1990
Belgium 31 October 1996 (b) 1 November 1997
Bosnia and Herzegovina 12 January 1994 (c) 6 March 1992
Bulgaria 9 July 1990 (b) 1 August 1991
Burundi 4 September 1998 (b) 1 October 1999
Canada (d) 23 April 1991 (b) 1 May 1992
Chile (a) 11 April 1980 7 February 1990 1 March 1991
China (e) 30 September 1981 11 December 1986 (f) 1 January 1988
Colombia 10 July 2001 (b) 1 August 2002
Croatia (g) 8 June 1998 (c) 8 October 1991
Cuba 2 November 1994 (b) 1 December 1995
Cyprus 7 March 2005 (b) 1 April 2006
Czech Republic (h), (i) 30 September 1993 (c) 1 January 1993
Denmark (j) 26 May 1981 14 February 1989 1 March 1990
Dominican Republic 7 June 2010 (b) 1 July 2011
Ecuador 27 January 1992 (b) 1 February 1993
Egypt 6 December 1982 (b) 1 January 1988
El Salvador 27 November 2006 (b) 1 December 2007
Estonia (k) 20 September 1993 (b) 1 October 1994
Finland (j) 26 May 1981 15 December 1987 1 January 1989
France 27 August 1981 6 August 1982 (f) 1 January 1988
Gabon 15 December 2004 (b) 1 January 2006
Georgia 16 August 1994 (b) 1 September 1995
Germany (l), (m) 26 May 1981 21 December 1989 1 January 1991
Ghana 11 April 1980
Greece 12 January 1998 (b) 1 February 1999
Guinea 23 January 1991 (b) 1 February 1992
Honduras 10 October 2002 (b) 1 November 2003
Hungary (a), (n) 11 April 1980 16 June 1983 1 January 1988
Iceland (j) 10 May 2001 (b) 1 June 2002
Iraq 5 March 1990 (b) 1 April 1991
Israel 22 January 2002 (b) 1 February 2003
Italy 30 September 1981 11 December 1986 1 January 1988
Japan 1 July 2008 (b) 1 August 2009
Kyrgyzstan 11 May 1999 (b) 1 June 2000
Latvia (a) 31 July 1997 (b) 1 August 1998
Lebanon (b) 21 November 2008 (b) 1 December 2009
Lesotho 18 June 1981 18 June 1981 1 January 1988
Liberia 16 September 2005 (b) 1 October 2006
Lithuania (a) 18 January 1995 (b) 1 February 1996
Luxembourg 30 January 1997 (b) 1 February 1998
Mauritania 20 August 1999 (b) 1 September 2000
Mexico 29 December 1987 (b) 1 January 1989
Moldova 13 October 1994 (b) 1 November 1995
Mongolia 31 December 1997 (b) 1 January 1999
Montenegro 23 October 2006 (c) 3 June 2006
Netherlands 29 May 1981 13 December 1990 (o) 1 January 1992
New Zealand 22 September 1994 (b) 1 October 1995
Norway (j) 26 May 1981 20 July 1988 1 August 1989
Paraguay (a) 13 January 2006 (b) 1 February 2007
Peru 25 March 1999 (b) 1 April 2000
Poland 28 September 1981 19 May 1995 1 June 1996
Republic of Korea 17 February 2004 (b) 1 March 2005
Romania 22 May 1991 (b) 1 June 1992
Russian Federation (a), (p) 16 August 1990 (b) 1 September 1991
Saint Vincent and the Grenadines (i) 12 September 2000 (b) 1 October 2001
Serbia (q) 12 March 2001 (c) 27 April 1992
Singapore (i) 11 April 1980 16 February 1995 1 March 1996
Slovakia (h), (i) 28 May 1993 (c) 1 January 1993
Slovenia 7 January 1994 (c) 25 June 1991
Spain 24 July 1990 (b) 1 August 1991
Sweden (j) 26 May 1981 15 December 1987 1 January 1989
Switzerland 21 February 1990 (b) 1 March 1991
Syrian Arab Republic 19 October 1982 (b) 1 January 1988
The former Yugoslav Republic of Macedonia 22 November 2006 (c) 17 November 1991
Turkey 7 July 2010 (b) 1 August 2011
Uganda 12 February 1992 (b) 1 March 1993
Ukraine (a) 3 January 1990 (b) 1 February 1991
United States of America (i) 31 August 1981 11 December 1986 1 January 1988
Uruguay 25 January 1999 (b) 1 February 2000
Uzbekistan 27 November 1996 (b) 1 December 1997
Venezuela (Bolivarian Republic of) 28 September 1981
Zambia 6 June 1986 (b) 1 January 1988

Các tuyên bố và bảo lưu:

(a) Quốc gia này, tuân theo các điều 12 và 96 của Công ước, tuyên bố rằng các quy định tại điều 11, điều 29 hay phần II của Công ước cho phép hợp đồng mua bán, việc sửa đổi hay kết thúc hợp đồng theo thỏa thuận, chào hàng, chấp nhận hay các tuyên bố có thể được làm dưới mọi hình thức ngoài hình thức văn bản, sẽ không áp dụng nếu một trong các bên có trụ sở trên lãnh thổ của Quốc gia này.
(b) Gia nhập
(c) Kế thừa
(d) Vào thời điểm gia nhập, Canada tuyên bố, tuân theo điều 93, rằng Công ước sẽ được áp dụng tại Alberta, đảo Hoàng tử Edouard, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario và các vùng lãnh thổ ở Tây bắc. Trong một tuyên bố ngày 09/04/1992, Canada đã mở rộng áp dụng Công ước tại Québec và Saskatchewan. Trong một tuyên bố ngày 09/04/1992, Canada đã mở rộng áp dụng Công ước tại Yukon. Trong một tuyên bố ngày 09/04/1992, Canada đã mở rộng áp dụng Công ước tại Nunavut.
(e) Vào thời điểm phê chuẩn, Trung Quốc tuyên bố sẽ không bị ràng buộc bởi khoản 1.b điều 1 cũng như không bị ràng buộc bởi điều 11 và các quy định của Công ước cóliên quan đến điều 11.
(f) Phê chuẩn
(g) Vào thời điểm gia nhập, dựa trên quy định của Hiến pháp về quyền tự chủ và độc lập của Cộng hòa Croatia ngày 5/06/1001 và Quyết định của Quốc hội Croatia ngày 8/10/1991, với tính chất kế thừa từ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa liên bang Yougoslavi,Croatia đã quyết định trở thành thành viên của Công ước kể từ ngày 8/10/1991, ngày mà Croatia cắt đứt tất cả các mối liên hệ mang tính hiến pháp và pháp lý  với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa liên bang Yougoslavi và bắt đầu gánh vác các nghĩa vụ quốc tế của mình.
(h) Tiệp Khắc đã ký Công ước ngày 01/09/1981 và đã đệ trình văn bản phê chuẩn ngày 05/03/1990; Công ước đã có hiệu lực tại Tiệp Khắc ngày 01/04/1991. Slovakia và Cộng hòa Séc đã đệ trình các văn bản kế thừa lần lượt vào ngày 28/05/1993 và 30/09/1993, với hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/1993, ngày mà hai quốc gia này kế thừa từ Tiệp Khắc cũ.
(i) Quốc gia này tuyên bố không bị ràng buộc bởi khoản 1.b của điều 1
(j) Vào thời điểm phê chuẩn, tuân theo khoản 1 điều 92, Đan Mạch, Phần Lan, Na-uy và Thụy Điển đã tuyên bố rằng các quốc gia này sẽ không bị ràng buộc bởi phần thứ hai của Công ước (thành lập hợp đồng). Vào thời điểm phê chuẩn, tuân theo khoản 1 và khoản 2 điều 94, Đan Mạch, Phần Lan, Na-uy và Thụy Điển đã tuyên bố rằng Công ước sẽ không được áp dụng cho các hợp đồng mua bán được thiết lập giữa các bên có trụ sở tại Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Na-uy hay Aix-len. Trong một thông báo ngày 12/03/2003, Aix-len đã tuyên bố rằng Công ước sẽ không áp dụng cho các hợp đồng mua bán hay cho việc thành lập hợp đồng khi các bên có trụ sở tại Đan Mạch, Phần Lan, Aix-len, Na-uy hay Thụy Điển (theo khoản 1 điều 94).
(k) Ngày 09/03/2004, Estonia đã rút lại bảo lưu được nêu tại ghi chú (a) mà quốc gia này đã tuyên bố khi phê chuẩn
(l) Cộng hòa dân chủ Đức (cũ) đã ký Công ước ngày 13/08/1981 và phê chuẩn Công ước ngày 23/02/1989. Công ước có hiệu lực tại quốc gia này ngày 01/03/1990
(m) Vào thời điểm phê chuẩn, Đức tuyên bố rằng quốc gia này sẽ không áp dụng khoản 1.b điều 1 đối với tất cả các quốc gia đã tuyên bố bảo lưu điều này.
(n) Vào thời điểm phê chuẩn, Hungari tuyên bố coi các Điều kiện chung giao hàng giữa các tổ chức thuộc các quốc gia thành viên của Hội đồng tương trợ kinh tế là có liên quan đến các quy định tại điều 90 của Công ước
(o) Chấp thuận
(p) Từ ngày 24/12/1991, Liên bang Nga đã kế thừa Liên Xô cũ để trở thành quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc và từ ngày này sẽ gánh vác mọi quyền và nghĩa vụ của Liên Xô cũ theo quy định tại Hiến chương Liên Hợp Quốc và trong các điều ước đa phương có liên quan
(q) Yougoslavi cũ đã ký kết Công ước vào ngày 11/04/1980 và phê chuẩn Công ước vào ngày 27/05/1985. Ngày 12/03/2001, nước Cộng hòa liên bang Yougoslavi đã tuyên bố như sau:

“Chính phủ nước Cộng hòa liên bang Yougoslavi, sau khi nghiên cứu Công ước, đã quyết định kế thừa Công ước này và chính thức cam kết sẽ tuân theo các quy định của Công ước từ ngày 27/04/1992, ngày mà nước Cộng hòa liên bang Yougoslavi gánh vác nghĩa vụ trong các quan hệ quốc tế


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s