Điều tra về Công ước Viên 1980

Điều tra này được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu về Pháp luật TMQT (ĐH Ngoại Thương) và Hãng luật EP Legal để có cơ sở thực tế phân tích rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp về vấn đề luật áp dụng và lợi ích của doanh nghiệp trong việc áp dụng Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước Viên 1980 hay CISG), từ đó đưa ra kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc Việt Nam tham gia Công ước này. Mọi thông tin liên quan đến phiếu điều tra này sẽ được giữ bí mật và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích khoa học.

Vui lòng truy cập spreadsheets.google.com hoặc cisgvn.co.cc để tham gia điều tra. Điều tra này chỉ mất 2 phút để thực hiện. Vì vậy chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và nhà thực hành luật có hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế.Read More »

Hội thảo “CISG – The rule of law”

Công ước Viên 1980 và những lợi ích nó mang lại cho các nước thành viên ngày càng được giới doanh nghiệp, học giả nhiều nước quan tâm, trong đó có Việt Nam. Hiểu được rằng việc Việt Nam gia nhập Công ước Viên chỉ còn là vấn đề thời gian, VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) đã thành lập Nhóm nghiên cứu CISG và tổ chức buổi Hội đàm về Công ước Viên và Việt Nam ngày 11/5/2010 tại Hà Nội. Cuộc vận động đã thu hút được sự chú ý rất lớn của các doanh nghiệp, giới hành nghề luật và các cơ quan nhà nước và bộ ngành có liên quan tại Hà Nội.Read More »