Điều tra về Công ước Viên 1980

Điều tra này được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu về Pháp luật TMQT (ĐH Ngoại Thương) và Hãng luật EP Legal để có cơ sở thực tế phân tích rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp về vấn đề luật áp dụng và lợi ích của doanh nghiệp trong việc áp dụng Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Công ước Viên 1980 hay CISG), từ đó đưa ra kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc Việt Nam tham gia Công ước này. Mọi thông tin liên quan đến phiếu điều tra này sẽ được giữ bí mật và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích khoa học.

Vui lòng truy cập spreadsheets.google.com hoặc cisgvn.co.cc để tham gia điều tra. Điều tra này chỉ mất 2 phút để thực hiện. Vì vậy chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và nhà thực hành luật có hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế.Read More »

Doanh nghiệp và chuyên gia Việt Nam với Công ước Viên

Với những lợi ích đáng kể về kinh tế cũng như pháp lý mà Công ước Viên hứa hẹn có thể mang lại cho các doanh nghiệp cũng như hệ thống pháp luật của các nước thành viên nói chung và của Việt Nam nói riêng, không có gì ngạc nhiên khi việc xem xét gia nhập Công ước này thu hút được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng doanh nghiệp cũng như các chuyên gia ở Việt Nam.Read More »